W jakiej organelli odbywa się oddychanie komórkowe?

W jakiej organelli odbywa się oddychanie komórkowe?

Oddychanie komórkowe odbywa się w mitochondriach. Wymień dwie organelle magazynujące.

Co to jest organelle oddychania komórkowego?

Tlenowe fazy oddychania komórkowego u eukariotów zachodzą w organellach zwanych mitochondriami. … mitochondria są czasami nazywane “elektrowniami” komórki, ponieważ są to organelle, które generują większość zaopatrzenia komórki w atp. Dwie oddzielne błony tworzą mitochondrium.

W którym organelle zachodzi fotosynteza?

Miejsce fotosyntezy znajduje się w chloroplaście – organelli znajdującej się w liściach roślin zielonych. Główne funkcje chloroplastów to wytwarzanie pokarmu (glukozy) podczas fotosyntezy oraz magazynowanie energii pokarmowej.

Która z nich przeprowadza zarówno oddychanie, jak i fotosyntezę?

Ans d) xylem parenchyma komórki xylemu przeprowadzają zarówno oddychanie, jak i fotosyntezę.

Zobacz filmy na podobne tematy:

Zobacz również:   Jaką wartość ma skamieniałość przejściowa?