Co pokazuje stosunek pierwiastków w związku?

Co pokazuje stosunek pierwiastków w związku? Wzór chemiczny to wyrażenie, które przedstawia pierwiastki wchodzące w skład związku oraz ich względne proporcje. Woda składa się z wodoru i tlenu w stosunku 2:1. Jak znaleźć proporcję związku? Dla stosunków m : n i p : q; stosunek złożony wynosi (m × p) : (n × q). Dla… Czytaj dalej Co pokazuje stosunek pierwiastków w związku?

Czy aparat Golgiego łączy się z błoną plazmatyczną?

Czy aparat Golgiego łączy się z błoną plazmatyczną? Wiele pęcherzyków powstaje w aparacie Golgiego i retikulum endoplazmatycznym lub jest tworzonych z części błony komórkowej w procesie endocytozy. Pęcherzyki mogą również łączyć się z błoną komórkową i uwalniać swoją zawartość na zewnątrz. Proces ten nazywany jest egzocytozą. Czy aparat Golgiego pomaga w tworzeniu błony plazmatycznej? Stwierdzenie… Czytaj dalej Czy aparat Golgiego łączy się z błoną plazmatyczną?

Jakie są główne formy ukształtowania terenu na Węgrzech?

Jakie są główne formy ukształtowania terenu na Węgrzech? Węgry mają trzy główne regiony geograficzne: wielka równina (nagy alfold), leżąca na wschód od rzeki Dunaj; transdanube, pagórkowaty region leżący na zachód od Dunaju i rozciągający się do podnóża Alp; i północne wzgórza, czyli austriacki górzysty i pagórkowaty kraj poza północną granicą … Czy Węgry to biedny… Czytaj dalej Jakie są główne formy ukształtowania terenu na Węgrzech?

Który z poniższych jest typowym przykładem organizmu jednokomórkowego?

Który z poniższych jest typowym przykładem organizmu jednokomórkowego? Zasadniczo organizmy jednokomórkowe to organizmy żywe, które istnieją jako pojedyncze komórki. Przykładem są takie bakterie jak salmonella i pierwotniaki jak entamoeba coli. Które stwierdzenie najlepiej opisuje sposób, w jaki organizmy jednokomórkowe i wielokomórkowe są podobne? Oba są organizmami jednokomórkowymi. Oba są organizmami wielokomórkowymi. Oba mają komórki, które… Czytaj dalej Który z poniższych jest typowym przykładem organizmu jednokomórkowego?

Jak długo trwa odbudowa po suszy?

Jak długo trwa odbudowa po suszy? Ogólnie rzecz biorąc, większość obszarów świata jest w stanie wyjść z suszy w czasie krótszym niż sześć miesięcy. Niektóre obszary potrzebują nawet roku. Jednak wysoko położone regiony arktyczne oraz tropiki Ameryki Południowej i południowo-wschodniej Azji potrzebują więcej czasu – nawet do dwóch lat. Czy drzewa zestresowane suszą odbudują się?… Czytaj dalej Jak długo trwa odbudowa po suszy?

Jak rośliny wpływają na biomy?

Jak rośliny wpływają na biomy? Rośliny są głównymi producentami w biomach lądowych. Klimat określa średnią temperaturę i opady, długość okresu wegetacyjnego oraz jakość gleby, w tym poziom składników odżywczych w glebie. … Co decyduje o tym, które rośliny mogą rosnąć gdzie? Klimat i temperatura danego obszaru decyduje o tym, jakie rośliny będą rosły. Jaki rodzaj… Czytaj dalej Jak rośliny wpływają na biomy?

Jaka jest (są) najczęściej stosowana miara (miary) dyspersji?

Jaka jest (są) najczęściej stosowana miara (miary) dyspersji? Odchylenie standardowe (sd) jest najczęściej stosowaną miarą dyspersji. Jest to miara rozrzutu danych wokół średniej. Jaka jest najczęściej stosowana miara rozproszenia ? Stopień, w jakim wyniki w rozkładzie są rozłożone wokół wartości średniej lub w całym rozkładzie. Dwie najczęściej stosowane miary dyspersji to wariancja i odchylenie standardowe.… Czytaj dalej Jaka jest (są) najczęściej stosowana miara (miary) dyspersji?

Czy rozszczepienie atomu jest trudne?

Czy rozszczepienie atomu jest trudne? Na marginesie, nie jest trudno usunąć część elektronów z chmury. Dzieje się to na przykład w żarówce fluorescencyjnej i wymaga jedynie energii, którą może dostarczyć elektronowi 10-woltowa bateria. Rozbicie jądra atomu wyzwala około 10 milionów razy więcej energii niż to. Jaka maszyna potrafi rozszczepić atom? Wielki Zderzacz Hadronów, masywny “rozbijacz… Czytaj dalej Czy rozszczepienie atomu jest trudne?

Jakim typem mapy jest mapa aktywności gospodarczej?

Jakim typem mapy jest mapa aktywności gospodarczej? Język map mapa aktywności gospodarczej to mapa tematyczna, która pokazuje lokalizację działalności gospodarczej na dużym obszarze, np. kontynencie. Czym są wyjaśnienia dotyczące działalności gospodarczej? … może prowadzić jedną lub więcej działalności gospodarczych, ale każda jednostka prowadzi tylko jedną działalność główną. Jakie są przykłady działalności gospodarczej? Rolnictwo, rybołówstwo, górnictwo… Czytaj dalej Jakim typem mapy jest mapa aktywności gospodarczej?

Co mają wspólnego ryolit i granit?

Co mają wspólnego ryolit i granit? Granit jest plutonowy, a ryolit wulkaniczny. Mają one bardzo podobny skład, ale jeden z nich jest wyrzucany na powierzchnię ziemi, a drugi krystalizuje się na głębokości. W rezultacie skały plutoniczne są gruboziarniste, a wulkaniczne drobnoziarniste. Jaki jest związek między ryolitem a granitem? Rhyolit jest blisko spokrewniony z granitem. Różni… Czytaj dalej Co mają wspólnego ryolit i granit?