Jakie są zalety i wady poszczególnych branż?

Jakie są zalety i wady poszczególnych branż?

Rozwój przemysłu doprowadził do produkcji towarów na dużą skalę, które są dostępne dla konsumentów po znacznie niższych cenach. Oszczędność czasu i pracy. Industrializacja spowodowała znaczny wzrost poziomu życia ludzi. Dostępnych jest wiele substytutów dóbr konsumpcyjnych.

W jaki sposób rewolucja przemysłowa przyniosła korzyści klasie robotniczej?

Kiedy rozpoczęła się rewolucja przemysłowa, pojawiły się napędzane maszyny, fabryki i masowa produkcja. Ludzie zaczęli przenosić się do miast, aby znaleźć pracę w przemyśle. … Rewolucja przemysłowa poprawiła standardy życia większości ludzi, ale doprowadziła do tragicznych warunków życia i pracy dla klasy robotniczej.

Jaki pozytywny wpływ na środowisko ma rozwój przemysłu?

Wiele substancji zanieczyszczających powietrze zostało drastycznie zredukowanych, zanieczyszczenie europejskich wód maleje, składowiska odpadów i spalarnie są oczyszczane, a wskaźniki recyklingu szybko rosną. Jednocześnie produkcja przemysłowa wzrosła o ponad 50% w ciągu ostatnich 20 lat.

Jakie są zalety życia w społeczeństwie postindustrialnym?

Odpowiedź: zalety życia w społeczeństwie postindustrialnym/technologicznym są następujące: – społeczności przed społeczeństwem postindustrialnym/technologicznym tworzyły bliskie związki, takie jak plemiona, aby przetrwać.

Jakie są pozytywne skutki produkcji?

Pozytywny wpływ produkcji na środowisko i społeczeństwo.

Zobacz filmy na podobne tematy:

Zobacz również:   Jak wojna przysłużyła się społeczeństwu?