Czy powierzchnia Słońca jest płynna?

Czy powierzchnia Słońca jest płynna?

Słońce nie ma żadnych płynów ani ciał stałych. Całe Słońce jest plazmą z wyjątkiem części atmosfery (zewnętrzne kilkaset km Słońca), która jest na tyle chłodna, że niewiele z niej jest zjonizowane.

Czy chromosfera jest przezroczysta?

Chromosfera jest drugą, najbardziej zewnętrzną warstwą Słońca. Ze względu na małą gęstość jest stosunkowo przezroczysta, co powoduje, że fotosfera jest uważana za wizualną powierzchnię Słońca. …

Jakie są cztery główne części Słońca?

Wymień cztery główne części Słońca. Wnętrze słoneczne (jądro), fotosfera, chromosfera i korona.

Zobacz filmy na podobne tematy:

Zobacz również:   Które z poniższych zjawisk to przemiany fazowe?