Czy aparat Golgiego łączy się z błoną plazmatyczną?

Czy aparat Golgiego łączy się z błoną plazmatyczną?

Wiele pęcherzyków powstaje w aparacie Golgiego i retikulum endoplazmatycznym lub jest tworzonych z części błony komórkowej w procesie endocytozy. Pęcherzyki mogą również łączyć się z błoną komórkową i uwalniać swoją zawartość na zewnątrz. Proces ten nazywany jest egzocytozą.

Czy aparat Golgiego pomaga w tworzeniu błony plazmatycznej?

Stwierdzenie a: ciało golgiego pomaga w tworzeniu błony plazmatycznej podczas cytokinezy. Stwierdzenie b: niektóre wakuole golgiego, które zawierają kwaśne hydrolazy, określane są jako lizosomy.

Co łączy się z błoną plazmatyczną?

Komórki wykorzystują egzocytozę do wydzielania białek. Wiele białek wytwarzanych w szorstkim retikulum endoplazmatycznym i przetwarzanych przez aparat Golgiego jest sortowanych do pęcherzyków przeznaczonych dla błony plazmatycznej. Pęcherzyki łączą się z błoną plazmatyczną, powodując, że ich zawartość wylewa się na zewnątrz komórki.

Zobacz filmy na podobne tematy:

Zobacz również:   Jakie są trzy podstawowe czynniki, które kształtują wybory wyborców?