Co powoduje prądy gęstościowe?

Co powoduje prądy gęstościowe?

Prąd gęstościowy, każdy prąd w cieczy lub gazie, który jest utrzymywany w ruchu przez siłę ciężkości działającą na różnice gęstości. W konsekwencji tonie i płynie po dnie pod wpływem siły ciężkości. …

Jakie dwa czynniki najbardziej wpływają na gęstość wody?

Czynniki wpływające na gęstość wody

Co powoduje powstawanie prądów głębinowych ?

Prądy głębinowe są spowodowane różnicami w gęstości. …zatapianie gęstej, zimnej wody o wysokim zasoleniu.

Jak gęstość powoduje prądy poziome i pionowe?

Pionowa cyrkulacja spowodowana różnicami gęstości wynikającymi z różnic w temperaturze i zasoleniu oceanu nazywana jest cyrkulacją termohalinową. Pozioma globalna cyrkulacja oceaniczna jest napędzana przez naprężenia wiatru na powierzchni oceanu, ale pionowe mieszanie jest w dużej mierze spowodowane cyrkulacją termohalinową.

Zobacz filmy na podobne tematy:

Zobacz również:   Co to znaczy, gdy człowiek jest odwrócony?