Edukacyjna baza wiedzy

Jak wojna domowa zmieniła życie ludzi?

Jak wojna domowa zmieniła życie ludzi?

Wojna domowa miała duży wpływ na naród amerykański. … wiele przyjaźni również zakończyło się w wyniku wojny domowej. Ludzie, którzy mieszkali i pracowali w Waszyngtonie, a pochodzili z południa, musieli opuścić stolicę i wrócić do swoich rodzinnych stanów. To zakończyło wiele społecznych i politycznych przyjaźni.

Jak amerykańska wojna domowa wpływa na dzisiejszy świat?

Cenimy Amerykę jako kraj możliwości.

Jaka jest rola wojny w społeczeństwie?

Funkcją wojny było (i) rozszerzenie obszaru pokoju, (2) stworzenie na tym obszarze władzy politycznej zdolnej do jego egzekwowania oraz (3) ustanowienie ideologii, która racjonalizuje i kultu, który idealizuje nowy porządek polityczny i społeczny.

Zobacz filmy na podobne tematy:

Exit mobile version